Kết quả xét tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2014 – Đợt 1

Số
báo danh
Họ tên Ngày sinhChuyên ngành
dự tuyển
1Lê NgọcHương06/05/1983Kinh doanh thương mạiV
2Trần Thị NgọcDuy10/03/1984Kinh doanh thương mại9,3
3Hứa DuyKhiêm17/01/1984Kinh tế phát triển7,66
4Nguyễn Thị VânAnh10/06/1985Kinh tế phát triển7,35
5Nguyễn Thị KimQuyên26/02/1978Kinh tế phát triểnV
6Kiều CôngMinh01/12/1966Kinh tế phát triển7,1
7Nguyễn NgọcBằng25/01/1964Kinh tế phát triển7,03
8Nguyễn QuangThanh06/01/1966Kinh tế phát triển8,63
9La NgọcGiàu16/11/1979Ngân hàng8,73
10Nguyễn Mậu BáĐăng12/06/1982Ngân hàng8,97
11Huỳnh Văn MườiMột01/02/1972Tài chính công7,12
12Nguyễn PhươngDuy14/07/1985Ngân hàng8,46
13Lê Thị KimPhượng05/09/1983Ngân hàng8,58
14Dương Thị ÁnhTiên22/12/1980Ngân hàng6,9
15Nguyễn VănTám10/10/1974Ngân hàng6,78
16Hồ AnhThuận05/11/1978Ngân hàng8,15
17Tô QuốcThái07/02/1980Ngân hàng8,3
18Lê ThịLoan04/03/1979Quản trị kinh doanh7,51
19Nguyễn PhươngLiên06/01/1967Quản trị kinh doanh6,63
20Nguyễn NgọcHiền01/01/1983Quản trị kinh doanh6,25
21Quách HồngDuyên24/06/1984Quản trị kinh doanh6,58
22Bùi HuyKhôi16/11/1977Quản trị kinh doanh6,1
23Nguyễn HữuThọ27/02/1975Quản trị kinh doanh7,68
24Nguyễn VănMạnh10/05/1980Quản trị kinh doanh6,61
25Trần Huy AnhĐức20/03/1988Quản trị kinh doanhV
26Lâm ĐìnhThắng30/08/1981Quản trị nhân lực7,28
27Nguyễn VănBổn02/07/1976Tài chính công8,35
28Mai VănHoa01/05/1976Tài chính công5,75
29Nguyễn ThiệnĐức21/03/1987Tài chính công6,4
30Bùi NguyênKhá26/11/1988Tài chính công6,46
31Nguyễn ThànhLong22/08/1964Tài chính công5,69
32Phan ThànhHưng19/04/1982Tài chính8,8
33Lê VănHuy23/02/1987Tài chính6,9

Bài viết liên quan

Comments are closed.