- Viện Đào tạo Sau đại học - http://oldsdh.ueh.edu.vn -

Thông báo v/v Xét tuyển nghiên cứu sinh chương trình toàn thời gian

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo đến nghiên cứu sinh các khóa từ 2017 đợt 2 đến 2018 đợt 2 về việc xét tuyển nghiên cứu sinh chương trình toàn thời gian như sau:

Nghiên cứu sinh nghiên cứu các quy định, chính sách về nghiên cứu sinh chương trình toàn thời gian của Trường. Nếu có nguyện vọng tham gia chương trình thì nộp hồ sơ về Viện đào tạo Sau đại học gồm có:

Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 18/3/2019 đến ngày 25/3/2019 tại:

Viện Đào tạo Sau đại học – Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

số 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:  028. 38235277 (ext 18) –  38295437

Phiếu đăng ký xét tuyển Nghiên cứu sinh toàn thời gian (34.0 KiB, 140 downloads)

Xem thêm: